Pomôžte nám poslať klietkový chov na smetisko dejín!

Klietkový chov znamená pre sliepky celý život strávený v malej klietke, v ktorej nemôžu robiť nič, čo je pre ne prirodzené a dôležité.

slovenských sliepok je stále chovaných v najnižšom štandarde chovu - v klietkach
0 %

Ide o viac ako 2,3 milióna zvierat schopných prežívať bolesť a stres.

Ako krajina tak za zvyškom EÚ, v ktorej sa v klietkach nachádza necelých

sliepok, výrazne zaostávame.
0 %

Viac o klietkovom chove

Klietkový chov je najnižší štandard chovu zvierat. V najväčšej miere je využívaný na chov sliepok chovaných na znášku.  Sliepky sú namiesto ich prirodzeného prostredia umiestnené do klietok, kde má každá priestor menší ako hárok papiera A4, čo znamená, že si sliepka v takomto type chovu nedokáže ani len roztiahnuť krídla.

Na malom priestore producenti chovajú obrovský počet klietok, a je to jeden z hlavných dôvodov prečo je tento chov aj najrozšírenejší. No nie všade! Slovensko je, bohužiaľ, na konci chvosta krajín EÚ v počte sliepok chovaných v klietkach. Na Slovensku žije v takýchto podmienkach približne 2,3 milióna sliepok

Žiadna z prirodzených potrieb zvierat nie je v klietkach naplnená. Okrem toho nikdy neuvidia denné svetlo a žijú v neustálom strese, že slabší jedinci nemôžu utiecť pred útokmi tých silnejších, ktorí sú už beztak šialení z neprirodzenosti podmienok v akých sú držaní. Dôsledky klietok ústia do agresívneho správania a neskôr do kanibalizmu. Po približne 1 – 1,5 roku sú pre produkciu tieto sliepky doslova nepoužiteľné, čo je napríklad niekoľkonásobne kratší život, aký by sliepku čakal v domácom chove.

Existuje hneď niekoľko alternatív. Producenti si môžu vybrať podstieľkový chov, voľný chov alebo ekologický chov. Špeciálne voľný výbeh a ekologický chov umožňujú sliepkam prejavovať prirodzené správanie a výrazne zvýšiť kvalitu ich života. Pritom sa nejedná o technologicky náročné riešenia a tieto alternatívy sú dostupné už dnes.

Dnes už viac ako 60 % sliepok v EÚ už žije v bezklietkových systémoch, pričom toto číslo z roka na rok rastie. Klietkový chov je aktuálne zakázaný v Rakúsku, Luxembursku, Švajčiarsku či susednom Česku (s účinnosťou od roku 2027). V mnohých vyspelých európskych krajinách síce nie je zakázaný, avšak v klietkach tam žije už len malé percento sliepok (napr. vo Švédsku 2.7 %, v Nemecku 4,8 %, v Holandsku  10,1 %). Menej sliepok žijúcich v klietkach ako u nás je aj v Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku  či Chorvátsku. Slovensko sa tak v kvalite života sliepok radí na chvost Európy.

Bezklietkový záväzok je verejný prísľub o nákupe, prípadne výrobe alebo používaní výhradne vajec z bezklietkových chovov, t.j. z podstielkového chovu, voľného výbehu alebo organického chovu. Firmy tak svojim dopytom po vajciach z alternatívnych chovov pomáhajú vytvárať tlak na producentov vajec, a zabezpečovať tým lepšie podmienky pre tieto zvieratá, čím vo väčšine prípadov suplujú vlády jednotlivých krajín, ktoré nekladú dôraz na utrpenie zvierat. 

Každá spoločnosť je povinná svoj záväzok zverejniť na svojej web stránke alebo inom hlavnom komunikačnom kanáli svojej spoločnosti. 

Previous slide
Next slide

Bezklietkové záväzky

Najväčšie svetové spoločnosti menia svoj prístup a tým zároveň aj spôsob ako sa zaobchádza so zvieratami.

Prečo prijať bezklietkový záväzok?

Neetickosť chovu

Klietkový chov je pre sliepky najhorší zo všetkých typov chovov nosníc. Sliepky sú v ňom celý čas zavreté v malej klietke, v ktorej si nemôžu ani len roztiahnuť krídla.

Celosvetový trend

Viac ako 2 500 bezklietkových záväzkov po celom svete. Z prieskumov navyše vyplýva, že až 94 % obyvateľov EÚ sa zaujíma o pôvod potravín a podmienky chovaných hospodárskych zvierat.

Bezpečnosť potravín

Štúdie preukázali, že v prípade vajec z klietkového chovu existuje až 25 -násobné väčšie riziko výskytu salmonelózy v porovnaní s inými typmi chovu nosníc.

Tieto firmy sa už na Slovensku zaviazali skoncovať s vajcami z klietkového chovu:

Obchody

GASTRO & VÝROBCOVIA POTRAVÍN

Správy o stave vaječného priemyslu na Slovensku

Chcete sa dozvedieť viac?

Miroslava Roháčová

Manažérka korporátnych vzťahov a komunikácie s firmami
miroslava.rohacova@humannypokrok.sk
+421 948 614 011

Humánny pokrok

Humánny pokrok je združením pre rozvoj ľudskosti a udržateľnosti. Sme hlasom zvierat a presadzujeme udržateľné riešenia, ktoré dokážu nasýtiť planétu. Humánny pokrok vznikol s cieľom priniesť na Slovensku silný hlas zvierat, ktorý bude klásť dôraz na ľudskosť a udržateľnosť.

Humánny pokrok je členom globálnej koalície Open Wing Alliance bojujúcej proti klietkovému chovu sliepok a medzinárodnej organizácie Fur Free Alliance bojujúcej za ukončenie kožušinového chovu.